Revize

Naše firma má vydaná oprávnění a osvědčení k provádění revizí vyhrazených technických zařízení  ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.. Oprávnění a osvědčení vydala Technická inspekce české republiky.

Revize tlakových zařízení dle ČSN 070710 a ČSN 690012

V rozsahu :
NA – tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
PK4 – 4.třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)
HK4 – 4.třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové

RNDr. Jiří Vlasák
Revizní technik tlakových zařízení
č.osv. 3055/7/10/R-TZ-NA,PK4,HK4
č.opr. 1268/7/10/TZ-R-NA,PK4,HK4

Revize plynových zařízení dle vyhl.ČUBP č.85/78Sb

V rozsahu :
c – plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
d – zkapalňování a odpařování plynů
e – zvyšování a snižování tlaku plynu
f – rozvod plynů
g – spotřeba plynů spalováním

RNDr. Jiří Vlasák
Revizní technik plynových zařízení                   
č.osv.14114/7/10/R-PZ-c,d,e,f,g                   
č.opr. 6136/7/10/R-PZ-c,d,e,f,g

 

 
vrata.jpg